Polityka prywatności HOTEL ISKRA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – klauzula informacyjna

Jednym z głównych celów działalności Hotelu Iskra jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim gościom. Przekłada się to na kwestie ochrony danych osobowych. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Hotel przetwarza moje dane osobowe?

Hotel przetwarza Państwa dane w celu świadczenia usług hotelarskich. Posiadamy również monitoring w celu zapewnienia ochrony gości i obiektu.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest S.C. „ISKIERKA”. Hotel odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z przedstawicielem Hotelu bezpośrednio w siedzibie lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: hoteliskra@o2.pl

W jakim celu Hotel przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Hotel w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy,
 • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością hotelową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Hotelu, dochodzenia roszczeń,
 • wewnętrznych celów administracyjnych Hotelu, w tym zapewnienia bezpieczeństwa obiektu, statystyki i celów archiwizacyjnych,
 • w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Hotel przetwarza?

Hotel przetwarza dane:

 • związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
 • dane kontaktowe,
 • dane transakcyjne,
 • dane wizualne (monitoring wizyjny dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym, którym Hotel powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane przez Hotel?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Hotelu, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb kontaktowych, dane te będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia terminów ewentualnych roszczeń.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Hotel danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Skąd Hotel ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są informacje przekazane bezpośrednio od Państwa, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Hotel ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.